MISI

Untuk menjadi sebuah syarikat pembekal dan perkhidmatan bumiputera yang menawarkan produk yang terbaik.

Untuk menyediakan pembekalan dan perkhidmatan yang cepat, tepat dan bernilai tambah berasaskan teknologi.

Untuk memperkenalkan sesuatu produk yang lebih mendalam melalui pendidikan berterusan yang berkesan


VISI

Menjadi sebuah syarikat pembekal dan perkhidmatan bumiputera

berdaya maju dalam memenuhi keperluan produk dan perkhidmatan

pelanggan secara professional ke arah mempertingkatkan daya saing

ekonomi negara.”Do you want to get our quality service for your business?